Skip to content

Komu so namenjene inštrukcije?

Inštrukcije so vse bolj priljubljena storitev, na katero se lahko obrnejo vsi, ki se želijo čim bolje pripraviti na tekoča preverjanja znanja, izboljšati ali popraviti oceno. Dobrodošle so tudi za vse tiste, ki želijo usvojiti ter dobro utrditi posamezne sklope učne snovi ali pa se nekoliko hitreje in učinkoviteje pripraviti na izpit.

Inštrukcije so lahko odlična priprava na pisna ter ustna preverjanja, maturo, na popravljanje nezadostnih ocen ob konferenčnem obdobju, prav tako so lahko izvrstna priprava na vse vrste izpitov, tudi na popravne izpite. Nudijo nam dobro pomoč pri reševanju vaj ter nalog.

Snov mora biti podana na povsem razumljiv način

Ko se odločite za katere koli inštrukcije, je zagotovo ključno, da je snov s strani inštruktorja podana na čim bolj razumljiv način. Inštruktor se mora obvezno prilagoditi posameznemu tipu učenca. Upoštevati mora zlasti njegov nivo zmogljivosti in interese na posameznih področjih znanja. Priporoča se, da vsi učenci na inštrukcije s seboj vedno prinašajo učbenike, delovne liste, zvezke, zapiske, teste, prazen zvezek za vaje.

Preden inštrukcije pričnejo konkretno potekati, mora izbrani inštruktor ugotoviti, kakšno vrzel v znanju ima učenec, ki sedi pred njim. Če je njegovo predznanje izjemno pomanjkljivo, snovi pa se med seboj prepletajo pa tudi nadgrajujejo, mu je obvezno treba najprej posredovati primerno razlago, ki je torej nujno potrebna za razumevanje obravnavane snovi.

Vzpostavitev stika s šolskim učiteljem

Praksa kaže na to, da je včasih nujno potrebno, da se inštruktor poveže kar s šolskim učiteljem oziroma profesorjem. Obenem je pametno, da se ves čas dobro sodeluje tudi s starši učencev. Inštruktor bi moral starše obveščati o otrokovem napredku, o njegovem sodelovanju v času inštrukcij ter podobno.

Ključno je tudi to, da se otrok določene snovi uči tudi izven inštrukcij. Ravno zato je še toliko pomembneje, da inštruktor učence vedno da še nekaj naloge za domov. Naslednjič pa jo seveda na urah inštrukcij dobro pregledata.

Inštrukcije v obliki priprav na maturo

Matura ali zrelostni izpit ni tako preprosta, kot se morda komu zdi na prvi pogled. Za opravljanje izpitov iz maturitetnih predmetov je namreč potrebnega kar nekaj znanja. Če se na snov za reševanje pol pri maturi pričnete pripravljati že dovolj zgodaj, pa tudi takšna naloga v življenju lahko postane precej preprosta.

Inštrukcije tako lahko potekajo tudi v obliki priprav na maturo – na splošno ali pa na poklicno maturo. Takšni programi so namenjeni vsem redno šolajočim se dijakom zadnjega letnika, ki bodo v tekočem šolskem letu torej opravljali maturo.

Dobro ujemanje z inštruktorjem

Številna odlična podjetja, ki ponujajo inštrukcije, ves čas poudarjajo, da morajo biti starši in učenci pri izbiri primernega inštruktorja izjemno previdni. Na trgu se namreč pojavljajo tudi takšne osebe, ki želijo z inštrukcijami zgolj samo zaslužiti, posledično otroke neredko puščajo na cedilu.

Najbolje je v tem primeru pri iskanju slediti kar podjetjem s tradicijo. Pri nas je eno od takšnih podjetij na primer podjetje Horizont, ki je na trgu prisotno že več kot dve desetletji. Pod njegovim okriljem delujejo številni inštruktorji, ki ponujajo poučevanje najrazličnejših predmetov. Vsak od inštruktorjev je tudi na kratko predstavljen na njihovi spletni strani instrukcijehorizont.si. Učenje je njihova strast in to se odraža tudi na rezultatih inštruirancev.