Slovenija razvija nove možnosti
za kakovostno sobivanje starejših