Življenje v bivanjski skupnosti za starejše
v vasi Davče na Gorenjskem