NOV NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 2015 – 2025:

Starejši v fokusu nove stanovanjske politike