Starejši si želijo svoje mesto v varnem in prijaznem okolju

Okrogle mize, ki se je zgodila na majskem Dnevu družin v Konjeniškem parku Starošince, pod okriljem organizacije Nazaj na konja, smo se udeležili tudi predstavniki projekta Sobivamo.

Izhodiščno razmišljanje je temeljilo na pogledih na vlogo družine v današnji družbi. Ministrica Irena Majcen je na institucijo družine pogledala iz vidika starejših, njihovih želja in potreb ter medgeneracijskega povezovanja. Po njenih besedah je družina za starejše še kako pomembna, saj na nek način zagotavlja varnost.

Pri tem pa je poudarila, da lahko na družino pogledamo tudi širše; to so ljudje, s katerimi preživljamo dneve, se zabavamo in doživljamo nove izkušnje in ne nazadnje z njimi živimo. Takšen pa je v svoji osnovi tudi koncept sobivanja.

Družina nam daje mesto v svetu, v družbi. In to si želijo starejši – imeti svoje mesto v varnem in prijaznem okolju.

Predstavili smo tudi projekt Sobivamo; kaj se je dogajalo, rezultate, ki smo jih dosegli in načrte za naprej. Starejši nimajo veliko pričakovanj. Vztrajajo pa, da si želijo institucionalnih rešitev, ker so zanje bolj varna in zaupanja vredna rešitev. Želijo si sodelovanja občin in države pri pripravi ponudbe. Želijo si pomoči pri preureditvi stanovanja za potrebe starejših ali pri vgradnji dvigal. Predvsem pa si želijo vmesne rešitve za bivanje – med lastno nepremičnino in domom za starejše – ki bi jim omogočilo čim daljšo samostojnost, povezanost z drugimi, aktivnost in vključenost v družbo. Starejši tudi v starosti želijo samostojno odločati o svoji prihodnosti, seveda glede na ponujene možnosti, ki pa jih moramo zagotoviti mi – država in občine.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Povezane vsebine: