Starejši potrebujejo varnost in informacije, da vzpostavijo zaupanje do novosti, kot je sobivanje.