Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije sta v četrtek, 27. 9. 2018, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije pripravila posvet z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe.

Na posvetu so svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s starejšimi, predstavili predavatelji s področja socialne oskrbe, institucionalnega varstva, medicine in prava. Govorili so o ukrepih, projektih in dejavnostih, ki so namenjeni pomoči starejšim in izboljšanju kvalitete njihovega življenja. Med njimi je s predstavitvijo projekta Sobivamo in načrtov za kakovostnejše bivanje starejših nastopila tudi Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Predstavniki Varuha človekovih pravic RS so spregovorili o izsledkih raziskave na področju prehrane, bolnišničnih okužb in skrbništva, ki so jo po domovih za starejše opravljali celo leto 2018. Njihove izsledke so dopolnila mnenja strokovnjakov z omenjenih področij. Udeleženci posveta so se posvetili tudi problematiki nasilja nad starejšimi, demenci in skrbi za starejše invalide ter druge ranljive skupine starejših.

Ob tej priložnosti je izšel zbornik vseh na posvetu predstavljenih referatov in razprav, ki ga lahko preberete s klikom na to povezavo. S posvetom in pričujočim zbornikom sta organizatorja želela javnosti predstaviti ukrepe, projekte in dejavnosti, namenjene pomoči starejšim in izboljšanju kvalitete njihovega življenja v Republiki Sloveniji. Kakovostno staranje ne pomeni le živeti dlje, ampak živeti bolje, so se strinjali udeleženci posveta.

Več informacij:

Povezane vsebine: