Sobivanje v bivanje starejših vnaša novo svežino

Nova Gorica, 19. april 2018 – Danes so v Domu upokojencev Nova Gorica odprli Info točko Sobivamo, ki bo ponujala možnost, da obiskovalci na enem mestu pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je v uvodu nagovorila Vesna Dragan, vodja sektorja za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Na kratko je povzela ugotovitve dosedanjih srečanj s starejšimi, na katerih so se pogovarjali o kakovostnem bivanju starejših in dodala še en zanimiv vidik projekta: »Pomembno je, da že mladi pričnemo razmišljati, kako bomo živeli, ko bomo starejši, in tudi to smo želeli s projektom spodbuditi.«

Bojan Stante, direktor Doma upokojencev Nova Gorica, je pozdravil iniciativo Ministrstva za okolje in prostor, ki bo v veliko podporo zgodbi, ki jo želijo pisati v Novi Gorici. Poudaril je, da je nujno, da imajo starejši možnosti izbire bivanja pred odhodom v dom in da modeli kot je sobivanje v razmišljanje o bivanju starejših prinaša novo dimenzijo in svežino.

Po uradni otvoritvi info točke se je Vesna Dragan pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri mag. Sašu Bertalaniču, predstavniku Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V tem tednu bo Info točka Sobivamo odprta še v Celju, prihodnji teden pa v Kranju in v Ljubljani. Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskih točk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja Ministrstva za okolje in prostor, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: