Nagovor Irene Majcen, ministrice za okolje in prostor

Skrb za starejše je naloga celotne družbe

Slovenska družba se stara. Kot družba se moramo bolje prilagoditi temu dejstvu, da sedanjim in prihodnjim generacijam starejših vzpostavimo boljše pogoje za kakovost življenja.

Vse bolj prevladuje spoznanje, da potrebujemo celosten odgovor za te izzive in da jih lahko učinkovito rešujemo prav z novimi modeli bivanja. S prenovo stanovanjske politike smo starejše ob mladih prepoznali kot ključno skupino, ki potrebuje drugačen pristop.

A za to moramo najprej vzpostaviti zaupanje za nove rešitve. Vemo, da smo prav starejši bolj previdni pri življenjskih odločitvah. Da raje zaupamo temu, kar dobro poznamo. Temu rečemo modrost. S projektom Sobivamo prihajamo med starejše, da se začnemo pogovarjati o alternativah, predstavimo modele in možnosti, v pripravo spodbud pa vključimo vaša stališča in mnenja. Da bo odločitev za nove možnosti sobivanja svobodna in varna.

Želim si, da skozi to razpravo zaženemo resnično medgeneracijsko akcijo. Skrb za starejše ni naloga starejših, temveč celotne družbe. Zato sobivajmo!

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor