Primeri dobre prakse iz tujine

Prakse iz tujine so izjemno pomembne pri iskanju možnosti za sobivanje starejših pri nas, saj lahko služijo kot dober zgled, izkušnje pri razvoju pa tudi vodič, da se lažje izognemo napakam. V tem članku predstavljamo nekatere možnosti, ki jih najdemo v Veliki Britaniji, v Španiji in na Nizozemskem.

Vlada Velike Britanije je v 2008 sprejela Nacionalni program o stanovanjski politiki v starajoči družbi. Večina stanovanj ni prilagojena rastočim potrebam nove družbe, bivalne možnosti starejših so omejene na domove za starejše in varovana stanovanja. Njihova vizija stanovanjske politike predvideva izgradnjo treh milijonov stanovanj zaradi večjih potreb stanovanj za starejše. Ugotovili so, da je izboljšanje informacijskih in svetovalnih storitev o bivalnih pogojih prioriteta, saj omogočajo starejšim pravilno odločitev glede različnih bivalnih možnosti, kaj je v danih okoliščinah za posameznika najbolje. Te storitve bi naj bile izvedene v povezavi s HIA (Home Improvement agencies). To so lokalne neprofitne organizacije, ki pomagajo starejšim, invalidnim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva pri vzdrževanju in obnovi domov z namenom, da starejšim v njihovih domovih omogočijo varno, udobno in neodvisno življenje.

V Španiji je dober primer tradicionalna akcija, v kateri sodelujejo tudi nekatere univerze. Starejši ljudje, ki živijo sami v večjem stanovanju, brezplačno nudijo sobo in souporabo drugih prostorov študentom iz drugih krajev. Za protiuslugo študenti pomagajo v gospodinjstvu, pri vsakdanjih opravkih in skrbijo za starejše, ko zbolijo. To je odličen primer medgeneracijskega sobivanja.

Tudi na Nizozemskem obstaja trend čim daljšega ostajanja starejših v njihovih stanovanjih. Vlada je v 2007 sprejela nov sistem, ki z različnimi ukrepi spodbuja, da starejši čim dlje živijo neodvisno: spodbujajo gradnjo novih bivalnih enot za starejše ali prilagoditve obstoječih enot, starejši od 65 let imajo prednost pri odobritvi sofinanciranja najemnin, nova stanovanja pa morajo biti zgrajena tako, da so primerna za katerokoli življenjsko obdobje. Za Nizozemsko so značilne tudi integrirane soseske z vsemi potrebnimi storitvami za starejše. 

Zgornji sestavek je povzet po prispevku »Primeri dobrih praks« na spletni strani ZDUS.

Povezane vsebine: