Pomembno se je pripraviti na starost

V članku Pri nas med staranjem v lastnem domu in v domu za starejše ni dosti druge izbire” novinarka Sabina Janičijević piše o sobivanju, kot eni od možnosti kakovostnega bivanja, ki se pojavlja med staranjem v lastnem domu in v domu za starejše.

V članku piše, da sobivanje lahko pomembno vpliva na kakovost življenja, saj so starejši v bivanjskih skupnostih manj osamljeni, olajšajo si vsakodnevna opravila in znižajo stroške. »Čeprav so takšne skupnosti v tujini nekaj vsakdanjega, pri nas ne zaživijo, eden od razlogov je tudi ta, da so starejši pri nas na svojo nepremičnino precej navezani.« Ni modela, ki bi deloval v vsaki državi, zato je potrebno pogledati, kaj ustreza razmeram pri nas in graditi na tem.

Skozi pogovor z Alenko Ogrin, predstavnico ZDUS-a, ki se s tematiko ukvarja že vrsto let, novinarka Sabina Janičijević ugotavlja, da v Sloveniji pogrešamo druge skupnostne oblike bivanja starejših v prilagojenih objektih, predvsem za aktivne in samostojne starejše. Torej sobivalne skupnosti, v katerih starejši lahko neodvisno in samostojno živijo vsak zase in obenem skupaj. Po želji se družijo in si po potrebi pomagajo.

Novinarka zapiše tudi, da Slovenci staranja ne načrtujemo in se nanj tudi ne pripravljamo. Zato se je potrebno še toliko bolj o starosti in njenih izzivih pogosteje in odkrito pogovarjati.

Celoten članek z naslovom “Pri nas med staranjem v lastnem domu in v domu za starejše ni dosti druge izbire” je avtorica Sabina Janičijević pripravila za RTV Slovenija.

Več informacij:

Povezane vsebine: