Slovenija razvija nove možnosti
za kakovostno bivanje starejših

Okrogla miza v sredo, 14. marca 2018, ob 11.00 v Ljubljani.