O kakovostni starosti se je potrebno
pričeti pogovarjati že zelo zgodaj

Ljubljana, 1. oktober 2018 – Na današnji okrogli mizi, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, so se govorci in udeleženci pogovarjali o tem, kaj lahko slovenska država (še) naredi za kakovostno življenje starejših?« Slovenska družba se stara. In v skladu s tem dejstvom mora država zastaviti celosten pristop do razvoja v smeri, ki bo starejšim tudi po upokojitvi omogočala, da koristno prispevajo k dogajanju v družbi. Govorci in udeleženci so se strinjali, da je nujno, da je obdobje po upokojitvi aktivno, da se je potrebno o možnostih  pogovarjati in ne nazadnje, da se je na kakovostno starost potrebno pripraviti že po štiridesetem letu.

Sodelovanje in povezovanje čim več institucij ter posameznikov pri teh prizadevanjih pa je način, kako to doseči. Na eni strani so to različna ministrstva ter druge vladne institucije, Zveza društev upokojencev Slovenije, na drugi strani pa posamezniki, starejša in mlajša generacija. Ker gre za pomembne življenjske spremembe, se je potrebno veliko pogovarjati in pripravljati, da te določene situacije ne presenetijo.

Po besedah Vesne Dragan, vodje stanovanjskega sektorja na Ministrstvu za okolje in prostor, so s projektom Sobivamo, v okviru katerega so odprli informacijske točke o kakovostnem bivanju starejših v vseh mestnih občinah, postavili tematiko na seznam prioritet, veliko spremembo pa bo prinesel nov stanovanjski zakon, ki bo med drugim poskrbel tudi za spremembe na področju upravljanja in omogočil zakonske podlage za nove oblike bivanja.

S projektom so zbudili zanimanje za nove oblike bivanja, predvsem skupnostne, katerim, po besedah Janje Romih, dajejo velik poudarek tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kakovost bivanja  starejših je precej odvisna od bivalnega okolja. Pri tem je pomembna možnost izbire ter prilagodljivost na potrebe, ki se pojavljajo v družbi.

Naloga države je, da poskrbi za čim boljše zakonske okvirje in podlage, pomembno pa je, da tudi posamezniki poskrbijo zase in izkoristijo možnosti, ki so jim dane, hkrati pa izrazijo svoje potrebe in želje, ki jih imajo.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je MOP skupaj s partnerji projekta v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravila dogodke, na katerih je predstavila modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa zbrala odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa MOP spodbuja tudi preko družbenih omrežij. V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavili informacijske točke na katerih starejši, pa tudi ostali lahko dobijo več informacij o kakovostnem bivanju. Vzpostavljena pa je tudi spletna informacijska točka.

Partnerji projekta so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Povezane vsebine: