Najemniki oskrbovanih stanovanj so postali velika družina