Načrti za sobivanje v pametni srebrni vasi

Sobivanje postaja skupna točka inoviranja lokalnih partnerstev. 5 lokalnih akcijskih skupin pripravlja več modelov za celovito in pametno oskrbo in sobivanje starejših na podeželju. V pametni srebrni vasi bodo starejši na podeželju živeli v gospodinjski skupnosti, uporabljali pametne telefone in imeli posebne prevoze v mesto.

Kot pišejo Finance, je ideja pametne srebrne vasi, projekta več lokalnih akcijskih skupin, prva iniciativa pametne vasi pri nas, medtem ko EU po letu 2020 napoveduje financiranje ukrepov, ki bodo podprli razvoj pametnih vasi. Idejo pametne srebrne vasi poganja pet lokalnih akcijskih skupin, posebnih lokalnih partnerstev za uresničevanje ukrepov na podeželju. Kot pravi Janja Jordan iz LAS Posavje, “pri projektu pet lokalnih akcijskih skupin razvija nove koncepte, da bi preko novih storitev preprečili odseljevanje s podeželja in starejšim omogočili boljšo vključenost.” Razviti želijo nove pilotne programe, ki bi omogočili, da prebivalci na podeželju ostanejo in se bolj povežejo. Zasnovali bi model pametnih srebrnih vasi, ki vključujejo gospodinjske skupnosti na vasi, vključili bi turistične kmetije, vzpostavili prevoze za starejše iz vasi v mesta in nazaj, starejšim pomagali pri digitalnem opismenjevanju, uredili prostore za druženje na vasi ter oblikovali prostočasne dejavnosti.

Janja Jordan (Foto: Dolenjski list)

V projektu, ki so ga prijavili na razpis znotraj Programa za razvoj podeželja 2014 – 2020, bodo lokalne akcijske skupine pripravile 5 modelov. Tako bodo razvijali model trajnostne mobilnosti na podeželju, model pametne srebrne vasi, ki vključuje gospodinjske skupnosti na vasi in prostore za druženje, model digitalnih storitev za starejše, model povezovanja podeželskih ponudnikov hrane, lokalnega sadja in zelenjave ter model druženja na vasi s šestimi modleu za vključevanje in druženje starejših.

Janja Jordan iz LAS Posavje pravi, da je “srebrna vas zasnovana kot skupnost, v kateri je komunalna in socialna infrastruktura obogatena z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami za cenejšo oskrbo z energijo in drugimi inovacijami.” Cilj projekta je pripraviti dokument za vzpostavitev takšne vasi z večgeneracijskim centrom.

Kot še pišejo Finance, bodo po letu 2020 iz skupne kmetijske politike in kohezijske politike financirani tudi ukrepi, ki bodo podpirali razvoj pametnih vasi v Evropski uniji. V EU že teče pilotni projekt pametne eko vasi, podprt s 300.000 evri. Naslednji korak bo pripravljalni ukrep s področja pametnih vasi, ki naj bi bil objavljen v drugi polovici leta, s katerim bodo v šestih do desetih državah pregledali primere dobrih praks v kmetijstvu, turizmu, energetiki, mobilnosti, sociali in zdravstvu. Dobre prakse in zaključki projekta bodo podlaga za ukrepe, s katerimi bodo iz skupne kmetijske politike in kohezijske politike financirali razvoj pametnih vasi po EU.

Povezane vsebine: