Ljubljana želi kot starejšim prijazna skupnost
postati zgled drugim evropskim mestom.