Koroška med najuspešnejšimi pri uvajanju možnosti za kakovostno bivanje starejših

Slovenj Gradec, 9. maj 2018 – V Koroškem domu starostnikov v Slovenj Gradcu so danes odprli Info točko Sobivamo. Ta bo obiskovalcem na enem mestu nudila možnost, da pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je v uvodu pozdravil župan Mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas, ki je opozoril na dejstvo, da se z izzivi staranja moramo ukvarjati vsi. Poudaril je, da moramo kot skupnost poskrbeti, da bodo tudi starejši vključeni, da se bodo lahko družili in da bodo uživali tudi v tretjem življenjskem obdobju. Da bo temu tako, moramo delati vsi skupaj; tako predstavniki civilne družbe, kot tisti, ki v imenu države skrbijo za udejanjanje projektov, ki odgovarjajo na te izzive.

Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, je povedala, da vzpostavitev info točke omogoča, da bodo vsi zainteresirani lahko dobili kakovostne informacije na enem mestu. »Skozi dosedanja srečanja in pogovore, ki jih bomo imeli v prihodnosti, bomo zbrali informacije, s katerimi bomo lažje pripravili kakovostne rešitve za starejše.«

Marjana Kamnik, vodja Koroškega doma starostnikov Slovenj Gradec, je povedala, da bodo tudi v prihodnje povezovali institucije v lokalnem okolju in iskali nove rešitve in storitve za starejše. Info točka Sobivamo predstavlja dodatno zavezo pri razvoju možnosti za kakovostno bivanje starejših.

Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, je dodal, da je sklad prav v tem času v Slovenj Gradcu kupil 18 najemnih stanovanj v gradnji. Nekaj jih bodo namenili tudi za varovana in oskrbovana stanovanja.

Po uradni otvoritvi info točke se je Lidija Stebernak pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri Vesni Dragan, vodji stanovanjskega sektorja pri Ministrstvu za okolje in prostor ter mag. Črtomirju Remcu, direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavljene informacijske točke, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja MOP, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: