Kakovostno bivanje starejših mora postati visoka družbena prioriteta

Ministrstvo za okolje in prostor je predstavilo izsledke projekta Sobivamo, s katerim smo, skupaj s partnerji, začeli sistematično akcijo za razvoj novih možnosti za kakovostno bivanje starejših. Spoznanja iz projekta bo Ministrstvo za okolje in prostor uporabilo za spodbujanje nekaterih hitrih rešitev, hkrati pa za pripravo strateških rešitev in prihodnjih politik. Pri tem si želijo nadaljevanja poglobljenega sodelovanja s partnerji.

»Starejšim želimo omogočiti, da pri sebi oblikujejo cilje za svojo starost, na drugi strani pa ustvariti pogoje, da bodo lahko realizirani.
Če smo na začetku projekta imeli zgolj idejo, povzeto iz izkušenj v drugih državah, imamo sedaj, po več kot polletnem druženju s starejšimi v vseh delih Slovenije, jasen znak, da ljudje sobivanje sprejemajo kot privlačno in izvedljivo možnost kakovostnejšega bivanja v starosti.«

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor

S projektom Sobivamo smo na enem mestu zbrali vse informacije o kakovostnem bivanju v starosti in o možnostih ter modelih sobivanja – ali sobivanja le starejših ali pa medgeneracijskega sobivanja. Predstavili smo tudi vse obstoječe skupnosti, kjer se je razvilo sobivanje, ter iniciative za vzpostavitev novih.

Predvsem pa smo skupaj s partnerji šli na teren, med ljudi in jih povprašali, kaj si dejansko želijo, ali bi starost preživljali v sobivalni skupnosti, kje vidijo glavne ovire za dostojno staranje in kateri so največji izzivi samostojnega bivanja. Na terenu smo se res veliko naučili, spoznali konkretne stiske in izzive starejših ter se pogovarjali o možnih rešitvah zanje – individualnih in sistemskih. Pomembno spoznanje teh srečanj je, da v Slovenijo ne moremo kar preslikati obstoječih rešitev iz tujine, temveč je potrebno skupaj s partnerji razviti modele, ki bodo delovali tukaj v Sloveniji in reševali stiske ter potrebe naših starejših.

Eden od rezultatov projekta je tudi nadgradnja najemnega trga stanovanj, saj Stanovanjski sklad RS ter Nepremičninski sklad PIZ načrtujeta izgradnjo novih najemnih oskrbovanih stanovanj za starejše v izgradnji. Pri tem bosta sodelovala tudi z dnevnimi centri aktivnosti za starejše;  v svojih objektih bodo namreč vzpostavili tudi skupne prostore za starejše, ki jih bodo dobili v upravljanje zainteresirani lokalni DCA-ji.

Stanovanjski sklad RS je predlagal tudi ustanovitev javne agencije za nepremičninsko posredovanje, ki bi starejšim pomagala oddati njihovo nepremičnino ob odhodu v oskrbovano stanovanje ali v sobivalno skupnost. S tem bi starejši ohranili lastništvo nepremičnine, ki je največkrat razlog, da si ne poiščejo drugega, bolj primernega oz. ustreznega bivalnega okolja.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta zagotavlja spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavljene informacijske točke, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja MOP, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: