Info točke še bolj povezale partnerje projekta Sobivamo

Informacije o kakovostnem življenju v starosti so pomembne za širšo javnost, ne le za starejše. Zato je Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta Sobivamo danes razširilo mrežo info točk projekta Sobivamo s petimi novimi lokacijami, štirimi v Ljubljani in eno v Mariboru. Sedaj jih je širom Slovenije na voljo že sedemnajst. Nove info točke so vzpostavljene tam, kjer je povpraševanja po informacijah največ.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta Sobivamo danes vzpostavilo pet novih info točk, štiri v Ljubljani in eno v Mariboru. Nove lokacije so izbrane tam, kjer ljudje najbolj povprašujejo po informacijah glede kakovostnega bivanja in življenja v starosti. V mrežo informiranja so odslej vključeni tudi Sektor za stanovanja Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Stanovanjski sklad Republike Slovenije, dodatne info točke pa bosta ponudila tudi največja slovenska centra dnevnih aktivnosti za starejše: DCA Ljubljana na Kunaverjevi ulici in TOTI DCA na Partizanski cesti v centru Maribora.

Doslej je info točke obiskalo več kot tisoč starejših, visok obisk šteje tudi virtualna info točka na spletni strani Sobivamo. Od pričetka delovanja info točk, aprila 2018, je Ministrstvo za okolje in prostor prejelo več kot sto individualnih prošenj za dodatne informacije ali posvet s strokovnjakom ter vpisov v bazo ponudbe in povpraševanja po sobivanju. Vsi člani mreže info točk se strinjajo, da je nujno, da je obdobje po upokojitvi aktivno, da se je potrebno o možnostih in rešitvah pogovarjati in ne nazadnje, da se je na kakovostno starost potrebno pripraviti že po štiridesetem letu. Sodelovanje in povezovanje čim več institucij ter posameznikov pri teh prizadevanjih pa je način, kako to doseči. Na eni strani so to različna ministrstva ter druge vladne institucije, občine in občinske institucije ter upokojenske organizacije na drugi strani pa posamezniki, starejša in mlajša generacija. Ker gre za pomembne življenjske spremembe, se je potrebno veliko pogovarjati in pripravljati, da te določene situacije ne presenetijo. Zagotavljanje boljših pogojev za bivanje in sobivanje starejših bo zahtevalo še več sodelovanja in povezovanja, tudi medgeneracijskega. Za spremembe potrebujemo ozaveščeno javnost in ustvarjen dialog, saj gre za dolgoročne odločitve. In prav tak, usmerjen in kakovosten medgeneracijski dialog spodbujajo Info točke Sobivamo.

Širitev mreže info točk je Vesna Dragan, vodja stanovanjskega sektorja na Ministrstvu za okolje in prostor, pospremila z besedami: »Z novimi petimi info točkami projekta Sobivamo smo zaokrožili mrežo ponudbe informacij o možnostih kakovostnega bivanja starejših v dveh največjih mestnih občinah, Ljubljani in Mariboru, ter pri partnerjih projekta Sobivamo, torej tam, kjer je bilo tudi največ povpraševanja po informacijah, rešitvah in pomoči pri zagotavljanju bolj kakovostnega življenja starejših. V tem času smo se od starejših veliko naučili in spoznali njihove konkretne težave in izzive, reševanju katerih se bomo aktivno posvečali tudi v prihodnje. Na Ministrstvu za okolje in prostor zato pripravljamo nov stanovanjski zakon tudi na osnovi mnenj in potreb ljudi, ki so bili vključeni v projekt Sobivamo. V prihodnje pa si želim, da bi projekt nadgradili še z drugimi informacijami za starejše in tudi mlajše generacije, predvsem pa da bi v Sloveniji začelo več ljudi sobivati in se medgeneracijsko povezovati.«

Projekt Sobivamo je v Sloveniji zbudil zanimanje za nove oblike bivanja, predvsem skupnostne, katerim dajejo velik poudarek tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Janja Romih, sekretarka na ministrstvu, je ob vzpostavitvi info točke poudarila: »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z velikim interesom sodeluje v projektu Sobivamo, saj sta razvoj novih oblik bivanja starejših in širitev možnosti izbire tudi med našimi pomembnimi cilji. Prepričani smo, da vse več starejših razmišlja o izbiri katere izmed novih oblik bivanja oziroma sobivanja. Z Ministrstvom za okolje in prostor bomo na tem projektu sodelovali tudi v prihodnje, saj bivalne razmere pomembno vplivajo na kakovost življenja starejših. Ker je za uspeh projekta pomembna tudi informiranost širše javnosti, želimo tudi na našem ministrstvu ponuditi info točko.«

»Kakovost bivanja starejših je precej odvisna od bivalnega okolja. Pri tem je pomembno ustvarjati čim širše možnosti izbire ter prilagodljivost na potrebe, ki se pojavljajo v družbi – tako starejših kot ostalih generacij,« pojasnjuje direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije mag. Črtomir Remec in dodaja: »Varovana stanovanja prilagojena starejšim so sestavni del ponudbe našega sklada in povpraševanje po njih je povsod, kjer gradimo, veliko. Po pogovorih s starejšimi širom Slovenije smo se odločili v večje gradbene projekte vključiti tudi ureditev centra dnevnih aktivnosti za starejše, ki bo stanovalcem omogočal aktivno druženje in sodelovanje v neposredni bližini. Za vse tiste, ki bi želeli svojo lastno nepremičnino – preveliko, predrago ali funkcionalno neprimerno – oddati in se preseliti v ustreznejšo, smo že pristopili k ustanavljanju agencije za nepremičninsko posredovanje, kjer bodo starejši dobili vso potrebno podporo in usmeritve, da bodo njihove odločitve pravno varne.«

Največ povpraševanja po dodatnih informacijah in srečanjih s strokovnjaki prihaja s strani starejših iz Ljubljane in Maribora, zato sta v obeh mestnih občinah vzpostavljeni dodatni info točki pri obstoječih partnerjih, dnevnih centrih aktivnosti za starejše: DCA Ljubljana in TOTI DCA Maribor. Ob tem je vodja programov DCA Ljubljana Katja Krivec povedala: »Uporabniki naših programov so aktivni in vseživljenjskega učenja željni posamezniki. Na nek način pri nas čez dan že sobivajo, veliko pa je tudi zanimanja za morebitne drugačne rešitve bivanja. Na info točki lahko zainteresirani dobijo informacije o različnih oblikah sobivanja ali se v dogovorjenih terminih pogovorijo s predstavniki projekta. Z dodatno info točko bomo informiranje še razširili, veselimo pa se tudi obiskov strokovnjakov in zanimivih predavanj. Prepričani smo, da starejši v Sloveniji potrebujejo dodatne možnosti sobivanja, predvsem z razlogom, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju oz. odložijo sprejem v institucionalno varstvo. V Ljubljani je med starejšimi interes za sobivanje velik, zato so različne oblike sobivanja zelo dobrodošle.«

Vodja TOTI DCA Maribor Marjan Holc je pojasnil veliko povpraševanje po informacijah o sobivanju v Mariboru: »Naše člane zanima prav vse, res veliko pa dajo na kakovostno življenje in mirno staranje. Vesel sem, da jih v naših dnevnih centrih lahko informiramo o možnostih sobivanja in kakovostnega bivanja nasploh ter jih spodbujamo k razmišljanju o tem. Še več, znotraj projekta Sobivamo smo na predlog Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pomagali umeščati dnevne centre aktivnosti za starejše v vse nove soseske, kjer bodo tudi varovana stanovanja. Tak skupni prostor je osnova za razvoj aktivnosti in vsebin, ki povezujejo starejše ali različne generacije med seboj.«

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je MOP skupaj s partnerji projekta v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravila dogodke, na katerih je predstavila modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa zbrala odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran www.sobivamo.si, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa MOP spodbuja tudi preko družbenih omrežij. V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavili informacijske točke na katerih starejši, pa tudi ostali lahko dobijo več informacij o kakovostnem bivanju. Vzpostavljena pa je tudi spletna informacijska točka.

Partnerji projekta so Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavljene informacijske točke, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Na njih bodo periodično prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor in partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja MOP, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Mreža info točk Sobivamo:

 • DCA Ljubljana – Povšetova, Povšetova ulica 20, Ljubljana.
 • DCA Ljubljana – Kunaverjeva, Kunaverjeva ulica 4-6, Ljubljana.
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana.
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
 • Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana.
 • TOTI DCA Maribor, Enota DCA center, Partizanska cesta 12, Maribor.
 • TOTI DCA Maribor, Enota DCA Tabor, Gorkega ulica 34, Maribor.
 • SOCIO – Večgeneracijski center, Gosposka ulica 3, Celje.
 • Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj.
 • Dom upokojencev Nova Gorica, Gregorčičeva ulica 16, Nova Gorica.
 • Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Cesta Zore Perello-Godina 3, Koper.
 • Dom starejših Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Murska Sobota.
 • Večgeneracijski center Hiša sožitja, Čitalniška ulica 1, Novo mesto.
 • Večgeneracijski center Planet generacij, Titov trg 2, Velenje.
 • Center za družine Špajza modrosti, Ulica heroja Lacka 3, Ptuj.
 • Koroški dom starostnikov, Celjska cesta 24, Slovenj Gradec.
 • Koroški medgeneracijski center, Trg svobode 20, Ravne na Koroškem.

Povezane vsebine: