Na otvoritvi info točke v Celju veliko konkretnih vprašanj za strokovnjake

Celje, 20. april 2018 – V celjskem Večgeneracijskem centru SOCIO so danes odprli Info točko Sobivamo. Ta bo obiskovalcem na enem mestu nudila možnost, da pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je v uvodu nagovorila Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor. Dejala je, da je bilo že pri prvem obisku Celja zaznati, da obstaja velik interes po novih oblikah bivanja za starejše. »Z info točkami želimo ljudem ponuditi možnost, da se o teh priložnostih dobro informirajo. Da pridejo v stik s strokovnjaki, ki imajo ustrezna znanja in izkušnje, s pomočjo katerih bodo odločitve posameznikov, o tem kako in kje želijo bivati v tretjem življenjskem obdobju, lažje, predvsem pa dobro premišljene.« Dodala je še, da se moramo o izzivih bivanja starejših pogovarjati, v mislih pa imeti mlade in najmlajše, zaradi katerih s takšnimi iniciativami in projekti pravzaprav začenjamo.

Suzi Kvas, direktorica Javnega zavoda SOCIO, je povedala, da so takšni projekti zelo potrebni. Čeprav v Celju izvajajo mnogo aktivnosti, ki so namenjeni starejšim, center namreč letno obišče več kot 3.000 ljudi, so še mnogi, ki so osamljeni in pogrešajo druženje. Povedala je še, da ima Mestna občina Celje velik posluh za potrebe starejših in da se obeta tudi še kakšen dodaten center, ki bo namenjen starejšim.

Da v celjski občini razvijajo programe za vse starostne skupine je potrdila tudi Polona Ocvirk, vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje. Povedala je še, da je večgeneracijski center SOCIO prava lokacija za postavitev info točke, saj vanjo poleg starejših zahajajo tudi mlajši. S temi vsebinami bomo pripomogli k temu, da bodo vse generacije razmišljale o kakovostnem bivanju in da bodo na izzive bivanja v tretjem življenjskem obdobju pripravljene.

Po uradni otvoritvi info točke se je Irena Majcen pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri mag. Črtomirju Remcu, direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Sašu Bertalaniču, predstavniku Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Alenki Ogrin, predstavnici Zveze društev upokojencev Slovenije.

V naslednjem tednu bosta info točki Sobivamo odprti še v Kranju in Ljubljani. Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskih točk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja Ministrstva za okolje in prostor, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: