Pred nami že 18. Festival za tretje življenjsko obdobje

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na tokratnem festivalu bo tudi Ministrstvo za okolje in prostor ma stojnici predstavljalo projekt Sobivamo, prav tako pa bo z okroglo mizo prispevalo k pestrosti vsebin in rešitev za kakovostno tretje življenjsko obdobje.

Vljudno vabljeni na festival, ki bo tudi letos odprl vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših, sicer pa bo potekal od ponedeljka, 1. oktobra, do srede, 3. oktobra 2018, v ljubljanskem Cankarjevem domu. Vstop na festival, ki zajema sejemsko razstavišče programov in aktivnosti za starejše, izobraževalni program s predavanji, delavnicami in okroglimi mizami, kulturni program in natečaje, je brezplačen.

Na njem sodelujejo organizacije starejših in za starejše, stanovske in strokovne organizacije invalidov, izobraževalne institucije, ponudniki izdelkov in storitev za starejše, zdravstvene, socialne in zaposlitvene ustanove ter drugi.

Festival želi doseči razvijanje medgeneracijskega sodelovanja, boljše podjetniško vključevanje starejše generacije ter poslovne, socialne, družbene in druge modele za enakopravno vključevanje starejših v razvijajočo in globalno družbo.

Festival skupaj organizirajo Zveza društev upokojencev Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter družba Proevent.

Naslovna fotografija: Festival za tretje življenjsko obdobje.

Več informacij:

Povezane vsebine: