Deseta Info točka odprta v Kranju

Kranj, 25. april 2018 – V Medgeneracijskem centru Kranj so danes odprli Info točko Sobivamo. Ta bo obiskovalcem na enem mestu nudila možnost, da pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je v uvodu pozdravil podžupan Mestne občine Kranj Boris Vehovec, ki je predstavil načrte za kakovostno bivanje starejših. Ob številnih storitvah, ki jih nudijo, je v pripravi tudi izgradnja novih stanovanj; med njimi bodo tudi oskrbovana stanovanja, namenjena starejšim.

Deseto info točko po vrsti je otvorila Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot je poudarila, je bilo v Kranju veliko zanimanja za tematiko sobivanja že na okrogli mizi o kakovostnem bivanju starejših, ki so jo organizirali pozimi. »Če želimo nove oblike bivanja tudi udejanjati, je potrebno v prvi fazi ponuditi čim več informacij, spodbuditi razmišljanje in pridobiti čim več povratnih mnenj. Tako bo oblikovanje nadaljnje politike bolj kakovostno in uporabno.« To pa so tudi ključni cilji projekta Sobivamo.

Mateja Šmid, direktorica Ljudske univerze Kranj, je prav tako pozdravila otvoritev Info točke Sobivamo, ki je bila odličen uvod v celodnevno dogajanje – konferenco KR ZA starejše. Kot je povedala v svojem nagovoru, so starejši pri njih zelo aktivni, zato je dobrodošlo, da jim lahko ponudijo nove ideje, vsebine in ne nazadnje tudi rešitve. »Info točka bo odlična dopolnitev obstoječim vsebinam v našem večgeneracijskem centru,« je prepričana.

Po uradni otvoritvi info točke se je Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri Damjani Varšek, predstavnici Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Sašu Bertalaniču, predstavniku Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Alenki Ogrin, predstavnici ZDUS.

Jutri bo Info točka Sobivamo odprta še v Ljubljani. Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskih točk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja Ministrstva za okolje in prostor, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: