Ambiciozni načrti za celovito skrb za starejše na Koroškem

Ravne na Koroškem, 17. april 2018 – Danes so v Koroškem medgeneracijskem centru, na Ravnah na Koroškem, odprli Info točko Sobivamo, ki bo ponujala možnost, da obiskovalci na enem mestu pridobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja bolj prijaznega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Ministrstvo za okolje in prostor je, skupaj s partnerji projekta Sobivamo, v zadnjih mesecih po vseh mestnih občinah predstavljalo možnosti kakovostnega bivanja starejših. Med njimi tudi sobivanje, ki je v tujini že zelo razširjeno. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen. Na kratko je povzel ambiciozne načrte pri skrbi za starejše, ki jih imajo na Ravnah na Koroškem, saj želijo ustvariti center za vse generacije, ki bo v svojem sklopu ponujal tudi možnosti (so)bivanja. S Koroškim medgeneracijskim centrom so pričeli to pot tlakovati in info točka je nedvomno pomembna pridobitev na tej poti. Kot je povedal župan, je potreb veliko, zato so veseli vsake pobude in priložnosti.

Številno publiko je nagovorila tudi Lidija Stebernak, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je ob tej priložnosti povedala, da s tem projektom želijo, skupaj s partnerji, starejšim ponuditi čim več informacij o možnostih kakovostnega bivanja. »Po pogovorih, ki smo jih imeli v 11 mestnih občinah po vsej Sloveniji, ugotavljamo, da so ljudje temu naklonjeni. Na info točkah, kjer se bodo zainteresirani lahko o svojih konkretnih izzivih pogovarjali tudi s strokovnjaki, bodo dobili koristne informacije, po drugi strani pa bomo tudi mi dobili povratne informacije, na osnovi katerih bomo znali oblikovati konkretne politike. Pridobili pa bomo tudi informacije o povpraševanju in ponudbi možnosti sobivanja.«

Gostiteljica info točke Marjana Kamnik, vodja Koroškega doma starostnikov, enota Slovenj Gradec, je predstavila aktivnosti Koroškega medgeneracijskega centra in omogočila vpogled v vsakdanji utrip izjemno pestrega dogajanja za vse generacije. O tem, da resnično sledijo željam in potrebam občanov in da so pri tem zelo uspešni nedvomno pričajo številke o tem, da so lani na dogodkih centra zabeležili več kot 13.000 obiskov. Prav tako pa o tem pričajo zadovoljni in nasmejani obrazi uporabnikov.

Po uradni otvoritvi info točke se je državna sekretarka Lidija Stebernak pogovarjala o konkretnih izzivih, s katerimi se soočajo posamezniki. Udeleženci pa so imeli možnost dobiti nasvet tudi pri strokovni sodelavki Zveze društev upokojencev Slovenije Alenki Ogrin, ki se s tematiko sobivanja ukvarja že vrsto let.

V tem tednu bo Info točka Sobivamo odprta še v Novi Gorici in v Celju. Na spletni strani projekta Sobivamo je na voljo tudi virtualna spletna točka, kjer so zbrane vse informacije, prav tako pa je tam možno, s pomočjo različnih obrazcev, oddati svoja vprašanja, želje, potrebe in zanimanja. Spletna stran tako ostaja osrednje digitalno informacijsko središče projekta.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta nudi spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo bo po Sloveniji v vseh mestnih občinah postavljenih 11 informacijskih točk, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja Ministrstva za okolje in prostor, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: