Ambasadorji sobivanja

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je zahvalila Alenki Ogrin, ki je pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije pričela z razpravo o sobivanju v Sloveniji, in mag. Acu Prosniku, ki je kot klinični psiholog vodil serijo okroglih miz o sobivanju.

Obema ambasadorjema sobivanja, kot ju je ob tej priložnosti imenovala, se je zahvalila za njun prispevek k približevanju modelov in rešitev sobivanja starejših, prav tako pa za njuno predanost idejam in aktivnostim za zagotavljanje bolj kakovostne, aktivne, povezane, srečne in srčne starosti ter dobrih medgeneracijskih odnosov.

O projektu Sobivamo

V okviru projekta Sobivamo je Ministrstvo okolje in prostor, skupaj s partnerji projekta, v 11-ih mestnih občinah po vsej Sloveniji pripravilo dogodke, na katerih so predstavili modele sobivanja, izkušnje in ideje, prav tako pa so zbirali odzive zainteresiranih. Vsebinsko podporo projekta zagotavlja spletna stran Sobivamo, razpravo s starejšimi in njihovimi svojci pa Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi preko družbenih omrežij.

Partnerji projekta so še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), Stanovanjski sklad RS, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter združenja lokalnih skupnosti (Združenje mestnih občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije).

Info točke Sobivamo

V sklopu projekta Sobivamo so v vseh mestnih občinah postavljene informacijske točke, na katerih bodo starejši, pa tudi ostali lahko prejeli več informacij o kakovostnem bivanju. Najmanj štirikrat letno bodo na njih prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve. Gostitelji info točk so skrbno izbrani, saj je iskrena želja MOP, da delujejo v prostorih, ki jih starejši poznajo, jih radi obiskujejo in se v njih dobro počutijo. Torej v okolju, ki starejšim daje občutek varnosti in zaupanja.

Povezane vsebine: